Zbigniew Długosz

RADNI >> ZBIGNIEW DŁUGOSZ

Imię
i nazwisko:
Zbigniew Długosz
Okręg: III – Os. Powstańców Warszawy
Liczba głosów: 71
Funkcja
w radzie:
Radny
Dodatkowe funkcje: Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla,
Przewodniczący przedstawicielstwa Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu „Zielony Poznań”,
Stały przedstawiciel Osiedla ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego dla rejonu Poznań-Północ
Kontakt:        zbigniew.dlugosz@winiary.poznan.pl

O Radnym:

Emerytowany oficer Wojska Polskiego, obecnie biegły sądowy w dziedzinie materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych. Na terenie os. Powstańców Warszawy mieszka od 1986 r. Aktywnie uczestniczy w pracach społecznych, a w szczególności zabiega o estetyczny wizerunek osiedla. Jest pomysłodawcą i koordynatorem prac nowego placu zabaw na terenie zespołu boisk sportowych oraz skweru przy bloku nr 8. Były przewodniczący Rady Osiedla Powstańców Warszawy. Po połączeniu z osiedlem Winiary nadal pracuje społecznie, aktualnie w zarządzie osiedla. Najchętniej ogląda programy sportowe, przyrodnicze i bieżące wydarzenia polityczne. Amatorsko uprawia narciarstwo, żeglarstwo oraz wędkarstwo.