Rozpoczął się I etap konsultacji ws. zagospodarowania okolicy ul. Św. Leonarda

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, wczoraj odbyło się spotkanie z zespołem projektowym z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w ramach  I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Św. Leonarda” w Poznaniu. Jest to związane z faktem wystąpienia z wnioskiem przez spółkę Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz S.K. zamierzającej zrealizować projekt wielofunkcyjnego zespołu urbanistycznego łączącego […]

Czytaj dalej


Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Św. Leonarda 17 stycznia!

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Św. Leonarda” w Poznaniu. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się we wtorek, 17 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr […]

Czytaj dalej


Projekt zabudowy ul. Św. Leonarda

W rejonie ulicy świętego Leonarda planowane są „bardzo ciekawe” zmiany. W najbliższy poniedziałek o godzinie 18:00 na sesji RO Winiary w SP 27 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej poświęcone planowi zagospodarowania przestrzennego dla tego fyrtla. Planowane jest tam wybudowanie parkingu wielopoziomowego z powierzchniami usługowymi, który ma być połączony kładką nad torami tramwajowymi […]

Czytaj dalej


Na poniedziałek, 19.09 zwołano XIX Sesję Rady Osiedla Winiary

W poniedziałek, 19. września odbędzie się XIX Sesja Rady Osiedla Winiary. W porządku obrad zaproponowanym przez Przewodniczącego Jana Chudobieckiego znalazł się tylko jeden punkt merytoryczny – projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy św. Leonarda”. Obrady rozpoczną się o godzinie 18:00 w Siedzibie Rady Osiedla Winiary […]

Czytaj dalej


XVII Sesja Rady Osiedla Winiary zwołana na 31. sierpnia

Na środę, 31. sierpnia bieżącego roku Przewodniczący Jan Chudobiecki zwołał XVII Sesję Rady Osiedla Winiary. W porządku obrad znalazły się punkty obejmujące podjęcie uchwały ws. ustalenia priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017r., zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon – ul. […]

Czytaj dalej


Barszcz Sosnowskiego przy ulicy Winiarskiej?

Jak informuje portal epoznan.pl, przy ulicy Winiarskiej, wzdłuż torów tramwajowych między przystankami Bonin – Św.Leonarda rośnie barszcz Sosnowskiego. Przemysław Piwecki, rzecznik straży miejskiej i Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Winiary, przyznaje, że jest to nowe stanowisko z barszczem Sosnowskiego w mieście. – Taśmy widoczne na zdjęciu zostały wymienione na nowe, tak ażeby osoby przechodzące obok miały świadomość możliwych zagrożeń –zaznacza. […]

Czytaj dalej