Zapraszamy na trzeci etap konsultacji społecznych „Mobilny Poznań”

Wspólnie zdecydujmy o transporcie w mieście!Włącz się do dyskusji i weź udział w spotkaniu online. Mieszkanko, Mieszkańcu,Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. Być może brałaś/brałeś udział w tworzeniu PZMM na wcześniejszym etapie. Zobacz i posłuchaj, jak wygląda projekt ostatecznego dokumentu, co w sobie zawiera i które […]

Czytaj dalej


Jak zmieni się Poznań? Ruszają konsultacje społeczne nowego Studium

Trwają pracę nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Już w środę, 24 czerwca rozpocznie się I etap konsultacji społecznych. W jego ramach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami rad osiedli. Równolegle na miejskim YouTubie prowadzona będzie także otwarta transmisja oraz dyskusja, w której udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany.

Czytaj dalej


Co dalej z Winiarską 50? Rada Osiedla zaprasza na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie, na którym przeanalizujemy możliwości zagospodarowania działki na ulicy Winiarskiej 50. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Winiary w SP 27, 7 stycznia 2019 r., o godzinie 17:00. Robert KołaczykPrzewodniczący Zarządu Osiedla Winiary, Radny Rady Osiedla Winiary. Czytaj dalej…

Czytaj dalej


Rozpoczął się I etap konsultacji ws. zagospodarowania okolicy ul. Św. Leonarda

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, wczoraj odbyło się spotkanie z zespołem projektowym z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w ramach  I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Św. Leonarda” w Poznaniu. Jest to związane z faktem wystąpienia z wnioskiem przez spółkę Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz S.K. zamierzającej zrealizować projekt wielofunkcyjnego zespołu urbanistycznego łączącego […]

Czytaj dalej


Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Św. Leonarda 17 stycznia!

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Św. Leonarda” w Poznaniu. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się we wtorek, 17 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr […]

Czytaj dalej


Rozpoczęły się konsultacje „Projektu koncepcyjnego ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST”

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął konsultacje społeczne nad projektem koncepcyjnym ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST. Celem inwestycji jest poprawa jakości ruchów pieszego i rowerowego.   Projektowany ciąg obejmuje odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Trójpole po stronie wschodniej PST oraz odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Lechickiej po stronie zachodniej PST. Po […]

Czytaj dalej