Pierwsze wydanie informatora Rady Osiedla „Winiarczyk”

W grudniu 2016 roku, na XXI Sesji Rady Osiedla Winiary, radni podjęli decyzję o wydaniu ilustrowanego informatora o nazwie „Winiarczyk”. Jest to bezpłatna ilustrowana gazetka zawierająca streszczenie dotychczasowej działalności radnych. Właśnie miało miejsce wydrukowanie pierwszego wydania w nakładzie 3000 egzemplarzy. Co zawiera pierwsze wydanie? W numerze 1/2017 znajdziemy podsumowanie realizacji budżetu Rady w latach 2015-2016, zaproszenie […]

Czytaj dalej


Klub Seniora „Urok Jesieni”

Na terenie naszego Osiedla Winiary, swoją działalność przejawia Klub Seniora „Urok Jesieni”, pod przewodnictwem pani Ireny Piechockiej, a opiekę duszpasterską sprawuje ks. Piotr Mańczak. Klub Seniora „Urok Jesieni”, istnieje od 27 września 1994 roku, a jego założycielką była parafianka śp. Urszula Rozmiarek. Klub ten ma swoją siedzibę w Domu Parafialnym parafii Świętego Stanisława Kostki przy […]

Czytaj dalej