We wtorek, 22 czerwca odbędzie się XVII Sesja Rady Osiedla Winiary

Informujemy o zwołaniu XVII Sesji Rady Osiedla Winiary w trybie zdalnym na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 18:00. W proponowanym porządku obrad znalazł się m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków (potocznie „budżet Osiedla”) na rok 2022. Spotkanie odbędzie się w platfomie Zoom, pod tym adresem. Meeting ID: 827 1370 3477. Andrzej […]

Czytaj dalej


Przewodniczący Zarządu protestuje przeciwko planom obniżenia środków dla Osiedla w latach 2020-2023

W liście z 15 czerwca bieżącego roku Przewodniczący Zarządu Osiedla, Robert Kołaczyk, zaapelował do Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, o nieobniżanie środków przynależnych Osiedlu w związku potrzebnymi cięciami finansowymi spowodowanymi walką z pandemią COVID-19. W dokumencie zwraca także uwagę na pominięcie Rady Osiedla Winiary w procesie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poznania w tej sprawie. […]

Czytaj dalej


Przewodniczący Zarządu Osiedla podsumowuje rok 2018

Rok 2018 już za nami i można go śmiało podsumować. Na budżet Rady Osiedla Winiary należy patrzeć przede wszystkim w dwóch aspektach. Pierwszy to realizacja zadań związanych z remontami, inwestycjami oraz projektami, a także zadań związanych z szeroko pojętą integracją mieszkańców naszego fyrtla. Największą naszą inwestycją w minionym roku, była modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacji i […]

Czytaj dalej


10 września XXXIX Sesja Rady Osiedla Winiary

Serdecznie zapraszamy na, pierwszą po wakacyjnej przerwie, XXXIX Sesję Rady Osiedla Winiary, która odbędzie się 10 września 2018 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Osiedla. W proponowanym porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. planu wydatków na rok 2018, zaopiniowania sprzedaży nieruchomości przy ul. Dobrogojskiego, wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do wprowadzenia danych w ramach Poznańskiego […]

Czytaj dalej


W poniedziałki 4. i 11. czerwca odbędą się Sesje Rady Osiedla Winiary

Informujemy, że w poniedziałki 4. i 11. czerwca bieżącego roku odbędą się Sesje XXXVI i XXXVII Rady Osiedla Winiary. Podczas pierwszego spotkania, Rada podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia dodatkowych środków na remont jezdni ul. Żegockiego. W następnym tygodniu, natomiast, najprawdopodobniej przyjęty zostanie plan wydatków (potocznie nazywany budżetem Rady) na rok 2019. Poniżej prezentujemy proponowane porządki obrad. […]

Czytaj dalej


Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Osiedla Winiary

W poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku odbędzie się XXXV Sesja Rady Osiedla Winiary. W proponowanym porządku obrad znalazły się punkty obejmujące przyjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania zmiany lokalizacji pawilonu handlowego Lotto oraz koncepcji modernizacji WCRS czy zmiany planu wydatków. Radni omówią także harmonogram uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pomnikowi poległych Winiarczyków oraz podział Osiedla na okręgi […]

Czytaj dalej


Zapraszamy na Sesję Rady Osiedla Winiary

W poniedziałek, 26 lutego o godzinie 18:00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Osiedla Winiary. W proponowanym porządku obrad znajdują się m.in. projekty uchwał w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu czy zmian w planie wydatków osiedla. Proponuje się, by: środki finansowe w wysokości 17 000 zł, z zadania pn. Bieżące remonty na obiekcie sportowo-rekreacyjnym […]

Czytaj dalej