Statut Osiedla

Działanie Osiedla Winiary określa Uchwała Nr LII/928/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1135/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary.


Statut Osiedla Winiary