Sesje Rady Osiedla

Rada obraduje podczas sesji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania. Poniżej prezentujemy listę zaplanowanych Sesji, z wyłączeniem tych, które zostaną zwołane w myśl §24.2 Statutu Rady Osiedla Winiary, tj. tzw. sesji nadzwyczajnych.


Protokoły z sesji oraz uchwały Rady Osiedla dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.