Rusza pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów BIO w Poznaniu

Od kilku lat obowiązują w Polsce nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy makulaturę, plastiki, szkło i odpady zielone, a wszystkie pozostałe odpady wyrzucane są do jednego pojemnika. Do tej pory trafiały tam również odpady kuchenne, przez co marnował się ukryty w nich ogromny potencjał. Mając to na uwadze, a także fakt, że Unia Europejska wymaga od państw członkowskich prowadzenia odrębnej zbiórki bioodpadów, Związek Międzygminny „Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej” wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu postanowili dać mieszkańcom możliwość selektywnej ich zbiórki. Dlatego już w II kwartale br. w kilku rejonach Poznania (mapka poniżej) zostanie wprowadzony pilotażowy system zbiórki odpadów biodegradowalnych, obejmujący tylko zabudowę jednorodzinną.

 

Pilotażowa zbiórka będzie dotyczyła jedynie:

  • SEKTORA V NOWE MIASTO POŁUDNIE:

Głuszyna, Krzesiny – Pokrzywno – Garaszewo, Starołęka – Minikowo – Marlewo, Szczepankowo – Spławie – Krzesinki,

  • SEKTORA IX STARE MIASTO:

Stare Miasto, Naramowice (bez os. Władysława Łokietka), Stare Winogrady (bez obszaru spółdzielni mieszkaniowej w rejonie ul. Wilczak), Winiary,

  • SEKTORA X WILDA-DĘBIEC:

Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec.

 

Mieszkańcy wytypowani do pilotażowego programu otrzymają list ze szczegółowymi informacjami dot. zasad selektywnej zbiórki odpadów BIO i samego pilotażu. Od 25 maja br., sukcesywnie rozwożone będą pojemniki na odpady BIO, a odbiór ich przez mieszkańca będzie potwierdzeniem przystąpienia do pilotażu.

 

BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW

Należy podkreślić, iż wprowadzenie pilotażowej zbiórki bioodpadów jest dobrowolne i nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla osób w niej uczestniczących. Mieszkańcom, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów, zostaną nieodpłatnie, na czas trwania programu pilotażowego (do końca listopada 2017 r), dostarczone 240-litrowe pojemniki na bioodpady. Pojemniki te wyposażone są w specjalne, podwójne dno – przystosowane do zbiórki tego typu odpadów. Ponadto posiadają system wentylacji, co zapobiega powstawaniu przykrych zapachów. Rozmiar tego pojemnika pozwoli na zbieranie w nim zarówno odpadów zielonych (dotychczas zbieranych w workach), jak i odpadów kuchennych (resztki żywności, obierki i skórki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, niewykorzystane wyroby piekarskie, fusy po kawie i herbacie). Ważne, by do takich pojemników nie trafiały resztki mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemia, kamienie i popiół. Warto dodać, że nadwyżkę bioodpadów będzie można wrzucić do worka, który następnie trzeba będzie wystawić obok pojemnika w dniu odbioru odpadów.

Częstotliwość odbierania odpadów biodegradowalnych będzie zgodna z dotychczasowym harmonogramem odbioru odpadów (www.goap.org.pl).

Warto podkreślić, że nie mamy tu do czynienia z żadną rewolucją w zakresie zbiórki odpadów. Dzięki zmodyfikowanym zasadom, tak naprawdę zyskamy miejsce w pojemniku na odpady zmieszane: będzie ich mniej, gdyż zostaną z nich wydzielone odpady BIO. Te ostatnie zostaną zebrane w odrębnym, specjalnie do tego przystosowanym pojemniku, a dzięki temu uda się wykorzystać tkwiący w nich potencjał.

Co się z nimi stanie? Zebrane bioodpady będą trafiały do otwartej niedawno w Poznaniu nowoczesnej instalacji do zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych. W procesie ich przetwarzania powstaną energia elektryczna i cieplna oraz kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może być wykorzystany w naszych ogrodach. Osoby, które wezmą udział w programie pilotażowym, będą miały możliwość bezpłatnego odbioru tego właśnie kompostu do wykorzystania na własne potrzeby (20 litrów). Wystarczy podjechać do jednego z trzech Gratowisk, by odebrać worek wartościowego nawozu, który wzbogaci wyjałowioną glebę.

Pilotażowa zbiórka bioodpadów potrwa do listopada br. Natomiast już od stycznia 2018 r. – zgodnie z uchwałą ZM GOAP – w regionie II, w tym w całym Poznaniu, wystartuje zbiórka odpadów BIO, a mieszkańcy będą musieli zapewnić sobie takie pojemniki. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w programie pilotażowym, będą mogli wykorzystywany przez siebie pojemnik odkupić. Pozostali mieszkańcy, jeśli wyrażą chęć, będą mogli zakupić pojemnik pochodzący z pilotażowego programu, oczywiście, jeśli ZZO Poznań będzie dysponowało takimi pojemnikami.

Równolegle przeprowadzona będzie szeroka kampania edukacyjna w tych sektorach Poznania, które są objęte pilotażem. W ramach kampanii stworzona została strona internetowa www.bioodpady.biokompostownia.pl  oraz film promujący, dostępny poniżej:

 

Mieszkańcy wybranych sektorów otrzymają list wraz z ulotką informacyjną opisującą zasady pilotażowego programu. W przypadku wątpliwości można zadzwonić na specjalną infolinię – 731 309 376.

Ponadto planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami. Przeprowadzone zostaną również  konkursy dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych w poszczególnych sektorach. Pierwszy dla przedszkolaków został już ogłoszony.

 

Więcej informacji w specjalnej zakładce na stronie www.odpady.poznan.pl oraz na stronie www.bioodpady.biokompostownia.pl.

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Poznaniu

Włącz powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments