Rozpoczął się I etap konsultacji ws. zagospodarowania okolicy ul. Św. Leonarda

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, wczoraj odbyło się spotkanie z zespołem projektowym z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w ramach  I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Św. Leonarda” w Poznaniu. Jest to związane z faktem wystąpienia z wnioskiem przez spółkę Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz S.K. zamierzającej zrealizować projekt wielofunkcyjnego zespołu urbanistycznego łączącego zróżnicowane funkcje (m.in. biura, usługi, dom studencki, mieszkania, zieleń urządzona, niezbędna infrastruktura drogowa i towarzysząca, parking wielopoziomowy) na tym terenie. Poniżej dostępna jest prezentacja multimedialna prezentująca istotę sprawy.

Granice planu

 

W trakcie spotkania, p. Adam Kijowski – projektant prowadzący – poinformował zebranych o procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to długi proces, w skład którego wchodzi kilka konsultacji społecznych. Dziś rozpoczął się ich pierwszy etap. Polega on na nadsyłaniu poprzez zainteresowanych (mieszkańców oraz osób bezpośrednio związanych z terenem) swoich wizji zagospodarowania omawianego fragmentu terenu. Termin nadsyłania takowych mija 10.02.2017 r.

Ten etap jest de facto po to, żebyście Państwo mogli się wypowiedzieć jak widzicie przyszłość tego terenu. Chcemy dowiedzieć się czego Państwo tam oczekujecie.

p. Łukasz Olędzki, Rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

 

Propozycje można nadsyłać w trojaki sposób: pocztą elektroniczną na adres mpu@poznan.mpu.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. B. Prusa 3, 60 – 819 Poznań). Im więcej osób poprze daną propozycję, tym większa szansa na jej uwzględnienie w końcowym dokumencie.

Rada Osiedla Winiary zgłosiła następujące uwagi do proponowanego planu:

 

Uwagi dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy św. Leonarda”

Rada Osiedla Winiary warunkowo opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp „Rejon ulicy św. Leonarda”, wnosi uwagi, których uwzględnienie uważa za konieczne w przyszłym mpzp:

  • powinna zostać ściśle określona funkcja mieszkalna oraz biurowo-usługowa;
  • biorąc pod uwagę wysokość zabudowy budynków znajdujących się w sąsiedztwie, (z wyjątkiem 3 budynków 10 piętrowych znajdujących się na południe po zachodniej stronie ul. Piątkowskiej), wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 5 kondygnacji naziemnych;
  • winna być zachowana proporcja pomiędzy zabudową, terenami przeznaczonymi pod komunikację i pod miejsca postojowe oraz terenami przeznaczonymi pod zieleń;
  • inwestor powinien zostać bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia takiej ilości miejsc parkingowych obsługujących planowaną zabudowę (zarówno części mieszkalnej jak i biurowo-usługowej), aby przyszła inwestycja nie spowodowała „przerzucenia” parkujących samochodów na sąsiednie tereny.
  • inwestor powinien zobowiązać się do utworzenia ścieżki pieszorowerowej na terenie zabudowy;
  • do terenu, o którym mowa, powinna zostać wybudowana droga, będąca wjazdem nań z Alei Solidarności.

Zgromadzeni na spotkaniu mieszkańcy dopytywali p. Kijowskiego m.in. o to, czy zespół zdaje sobie sprawę z tego, że na tym terenie występuje cieplik, o fakt ewentualnego zagospodarowania terenu na budownictwo mieszkaniowe tanie (w myśl rządowego projektu Mieszkanie+) oraz ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla dotychczasowych mieszkańców okolic ul. Św. Leonarda.

W spotkaniu udział wzięła również delegacja Rady Osiedla z Przewodniczącym Janem Chudobieckim na czele, Przewodniczącym Zarządu Robertem Kołaczykiem, Wiceprzewodniczącą Zarządu Teresą Stadnik, Wiceprzewodniczącym Rady Andrzejem Urbanowiczem oraz radnymi Izabellą Hołosyniuk, Stanisławem Woźniakiem, Zbigniewem Długoszem,  Bartoszem Aleksandrowiczem, Filipem Kruszewskim oraz Michałem Urbaniakiem.

Następne spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się za około pół roku.

Załączniki

Włącz powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments