Robert Kołaczyk

RADNI >> ROBERT KOŁACZYK

Robert Kołaczyk
Imię
i nazwisko:
Robert Kołaczyk
Okręg: I – Os. Słowiańskie
Liczba głosów: 194
Funkcja
w radzie:
Radny
Dodatkowe funkcje: Przewodniczący Zarządu Osiedla,
Stały przedstawiciel Osiedla do udziału w komisjach odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla,
Członek Zespołu Redakcyjnego gazetki osiedlowej „Winiarczyk”
Kontakt:        robert.kolaczyk@winiary.poznan.pl

O Radnym:

Absolwent Wydziału Technologii Drewna UP, od 30 lat związany z Winiarami. Współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gniazdo Winiary. Zapalany rowerzysta i kajakarz. Od 1998 roku radny Osiedla Winiary. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Winiary. Administrator profili na facebooku: Osiedle Poznań – Winiary, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo Poznań –Winiary oraz Pomnik Bohaterów na Winiarach.