Projekt zabudowy ul. Św. Leonarda

W rejonie ulicy świętego Leonarda planowane są „bardzo ciekawe” zmiany. W najbliższy poniedziałek o godzinie 18:00 na sesji RO Winiary w SP 27 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej poświęcone planowi zagospodarowania przestrzennego dla tego fyrtla. Planowane jest tam wybudowanie parkingu wielopoziomowego z powierzchniami usługowymi, który ma być połączony kładką nad torami tramwajowymi z wielofunkcyjnym zespołem urbanistycznym o wysokości od 25 do 55 metrów. W skład tego „zespołu urbanistycznego” mają wchodzić: biura, lokale usługowe, mieszkania dla studentów, park naukowo – technologiczny. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na najbliższą sesję.

Proponowany obszar zagospodarowania nowym planem.

 

AKTUALIZACJA – uwagi ROW do projektu Uchwały Rady Miasta Poznania

Uwagi dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy św. Leonarda”

Rada Osiedla Winiary warunkowo opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp „Rejon ulicy św. Leonarda”, wnosi uwagi, których uwzględnienie uważa za konieczne w przyszłym mpzp:

  • biorąc pod uwagę wysokość zabudowy budynków znajdujących się w sąsiedztwie, (z wyjątkiem 3 budynków 10 piętrowych znajdujących się na południe po zachodniej stronie ul. Piątkowskiej), wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 4 kondygnacji naziemnych;
  • winna być zachowana proporcja pomiędzy zabudową, terenami przeznaczonymi pod komunikację i pod miejsca postojowe oraz terenami przeznaczonymi pod zieleń;
  • inwestor powinien zostać bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia takiej ilości miejsc parkingowych obsługujących planowaną zabudowę (zarówno części mieszkalnej jak i biurowo-usługowej), aby przyszła inwestycja nie spowodowała „przerzucenia” parkujących samochodów na sąsiednie tereny.
Włącz powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments