Krzysztof Kaźmierczak

RADNI >> KRZYSZTOF KAŹMIERCZAK

Imię
i nazwisko:
Krzysztof Kaźmierczak
Okręg: II – Os. Winiary
Liczba głosów: 171
Funkcja
w radzie:
Radny
Dodatkowe funkcje: Rezerwowy przedstawiciel Osiedla do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze Osiedla
Kontakt:        krzysztof.kazmierczak@winiary.poznan.pl

O Radnym:

Absolwent Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 20 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 27 na Winiarach. Szkołę traktuje jak drugi dom, a codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą jak niesamowitą przygodę. Jest organizatorem szkolnych kolonii, wycieczek i rozmaitych turniejów. Prowadzi Szkolne Koło Caritas, w ramach którego uczniowie opiekują się zabytkami Winiar. Członek Rady Osiedla od pierwszej kadencji. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci. Wolny czas poświęca rodzinie.