Krzysztof Bielecki

RADNI >> KRZYSZTOF BIELECKI

M
Imię i nazwisko: Krzysztof Bielecki
Okręg: I – Os. Słowiańskie
Liczba głosów: 184
Funkcja w radzie: Radny
Dodatkowe funkcje: Rezerwowy przedstawiciel Osiedla ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego dla rejonu Poznań-Jeżyce
Kontakt: krzysztof.bielecki@winiary.poznan.pl

O Radnym: