Krystyna Poradzewska

RADNI >> KRYSTYNA PORADZEWSKA

Related image
Imię i nazwisko: Krystyna Poradzewska
Okręg: III – Os. Powstańców Warszawy
Liczba głosów: 64
Funkcja w radzie: Radna
Dodatkowe funkcje:
Kontakt:        krystyna.poradzewska@winiary.poznan.pl

O Radnej: