Kontakt

Siedziba Rady Osiedla:
Szkoła Podstawowa nr 27
os. Winiary 2
60-665 Poznań

Adres do korespondencji:
Osiedle Winiary – Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Urząd Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Adresy e-mail:
Adres ogólny: ro@winiary.poznan.pl
Radni Osiedla: wszyscy@winiary.poznan.pl
Zarząd Osiedla: zarzad@winiary.poznan.pl
Prezydium Rady Osiedla: prezydium_ro@winiary.poznan.pl
Administrator strony internetowej: administrator@winiary.poznan.pl

Kontakt z każdym z Radnych jest możliwy poprzez dostosowanie adresu imie.nazwisko@winiary.poznan.pl.

 


Linia miasta POZnan*KONTAKT

POZnan*KONTAKT udziela Mieszkańcom Poznania szeregu pomocnych informacji z zakresu funkcjonowania Biur i Wydziałów UMP, a także miejskich jednostek organizacyjnych.

Konsultanci Biura POZnan*KONTAKT czekają na telefony Mieszkańców Poznania od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 20:00.

Dzwoniąc pod numer 61 646 33 44, Poznaniacy mogą uzyskać informację gdzie, na jakich zasadach, z jakimi dokumentami, mogą przyjść do poszczególnych jednostek UMP, by złożyć odpowiednie wnioski.


Portal WINIARY.POZNAN.PL

© 2016-2021, Rada Osiedla Winiary

Wykonanie, zarządzanie: Andrzej Urbanowicz

Administrowanie: Bartosz Aleksandrowicz, Andrzej Urbanowicz

Kontakt: administrator@winiary.poznan.pl