Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Św. Leonarda 17 stycznia!

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Św. Leonarda” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się we wtorek, 17 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 27, os. Winiary 2  w Poznaniu.

 

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Adam Kijowski , tel. 61/845 50 64, kontakt: Katarzyna Janicka, tel. 61/845 50 65.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka – Prewicz, tel. 61/878 15 03

 

Granice planu

 

Rada Osiedla Winiary zgłosiła następujące uwagi do proponowanego planu:

Uwagi dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy św. Leonarda”

Rada Osiedla Winiary warunkowo opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp „Rejon ulicy św. Leonarda”, wnosi uwagi, których uwzględnienie uważa za konieczne w przyszłym mpzp:

  • biorąc pod uwagę wysokość zabudowy budynków znajdujących się w sąsiedztwie, (z wyjątkiem 3 budynków 10 piętrowych znajdujących się na południe po zachodniej stronie ul. Piątkowskiej), wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 4 kondygnacji naziemnych;
  • winna być zachowana proporcja pomiędzy zabudową, terenami przeznaczonymi pod komunikację i pod miejsca postojowe oraz terenami przeznaczonymi pod zieleń;
  • inwestor powinien zostać bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia takiej ilości miejsc parkingowych obsługujących planowaną zabudowę (zarówno części mieszkalnej jak i biurowo-usługowej), aby przyszła inwestycja nie spowodowała „przerzucenia” parkujących samochodów na sąsiednie tereny.

 

Zobacz też:

Włącz powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
16 stycznia 2017 01:18

[…] Społecznych dotyczących projektu zagospodarowania ulicy Św. Leonarda. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. Oba spotkania odbędą się w Siedzibie Osiedla – SP nr 27 przy os. Winiary […]