Zbigniew Woźny

RADNI II KADENCJI >> ZBIGNIEW WOŹNY

 

Imię i nazwisko: Zbigniew Woźny
Okręg:  I – Os. Słowiańskie
Liczba głosów: 208
Funkcja w Radzie: Radny, Przewodniczący przedstawicielstwa Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu „Zielony Poznań”
Frekwencja na sesjach: 77,78%
Kontakt: zbigniew.wozny@winiary.poznan.pl

 

O Radnym:

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Współinicjator powołania i radny od pierwszej kadencji Rady Osiedla Winiary. Członek Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Czynnie zaangażowany w obronę przed likwidacją przedszkola przy ul. Michałowskiej 1 oraz ogrodzenia jego placu zabaw przy ul. Chełmińskiej. Inicjator odnowy zabytkowych kapliczek na terenie osiedla. Członkostwo w Radzie Osiedla traktuje jako służbę na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z zasadą: Myśl globalnie, działaj lokalnie.