Zbigniew Długosz

RADNI II KADENCJI >> ZBIGNIEW DŁUGOSZ

 

Imię i nazwisko: Zbigniew Długosz
Okręg: III – Os. Powstańców Warszawy
Liczba głosów: 61
Funkcja w Radzie: Radny
Dodatkowe funkcje: Członek Zarządu Osiedla
Frekwencja na sesjach: 88,89%
Kontakt: zbigniew.dlugosz@winiary.poznan.pl

 

O Radnym:

Emerytowany oficer Wojska Polskiego, obecnie biegły sądowy w dziedzinie materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych. Na terenie os. Powstańców Warszawy mieszka od 1986 r. Aktywnie uczestniczy w pracach społecznych, a w szczególności zabiega o estetyczny wizerunek osiedla. Jest pomysłodawcą i koordynatorem prac nowego placu zabaw na terenie zespołu boisk sportowych oraz skweru przy bloku nr 8. Były przewodniczący Rady Osiedla Powstańców Warszawy. Po połączeniu z osiedlem Winiary nadal pracuje społecznie, aktualnie w zarządzie osiedla. Najchętniej ogląda programy sportowe, przyrodnicze i bieżące wydarzenia polityczne. Amatorsko uprawia narciarstwo, żeglarstwo oraz wędkarstwo.