Robert Kołaczyk

RADNI II KADENCJI >> ROBERT KOŁACZYK

Robert Kołaczyk

 

Imię i nazwisko: Robert Kołaczyk
Okręg: I – Os. Słowiańskie
Liczba głosów: 207
Funkcja w Radzie: Radny
Dodatkowe funkcje: Przewodniczący Zarządu Osiedla, Stały przedstawiciel Osiedla do udziału w komisjach odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla, Członek Zespołu Redakcyjnego gazetki osiedlowej „Winiarczyk”
Frekwencja na sesjach: 86,67%
Kontakt: robert.kolaczyk@winiary.poznan.pl

 

O Radnym:

Absolwent Wydziału Technologii Drewna UP, od 30 lat związany z Winiarami. Współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gniazdo Winiary. Zapalany rowerzysta i kajakarz. Od 1998 roku radny Osiedla Winiary. Drugą kadencję pełni funkcje Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Winiary. Administrator profili na facebooku: Osiedle Poznań – Winiary, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo Poznań –Winiary oraz Pomnik Bohaterów na Winiarach.