Krzysztof Kaźmierczak

RADNI II KADENCJI >> KRZYSZTOF KAŹMIERCZAK

 

Imię i nazwisko: Krzysztof Kaźmierczak
Okręg: II – Os. Winiary
Liczba głosów: 145
Funkcja w Radzie: Radny
Frekwencja na sesjach: 48,89%
Kontakt: krzysztof.kazmierczak@winiary.poznan.pl

 

 

O Radnym:

Absolwent Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 20 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 27 na Winiarach. Szkołę traktuje jak drugi dom, a codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą jak niesamowitą przygodę. Jest organizatorem szkolnych kolonii, wycieczek i rozmaitych turniejów. Prowadzi Szkolne Koło Caritas, w ramach którego uczniowie opiekują się zabytkami Winiar. Członek Rady Osiedla od pierwszej kadencji. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci. Wolny czas poświęca rodzinie.