Jan Chudobiecki

RADNI II KADENCJI >> JAN CHUDOBIECKI

Jan Chudobiecki

 
Imię i nazwisko: Jan Chudobiecki
Okręg: II – Os. Winiary
Liczba głosów: 277
Funkcja w Radzie: Przewodniczący Rady Osiedla Winiary
Dodatkowe funkcje: Przedstawiciel Osiedla w komisji konkursowej do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli, Stały przedstawiciel Osiedla do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze Osiedla (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów)
Frekwencja na sesjach: 95,56%
Kontakt: jan.chudobiecki@winiary.poznan.pl

 

O Radnym:

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. wieku współinicjator powołania Osiedla Winiary. Od pierwszej kadencji Rady Osiedla jej przewodniczący. Współinicjator szeregu działań na terenie Osiedla i powstania inwestycji komunalnych i sportowych. Przedstawiciel Osiedla w komisji grantowej (komisji konkursowej do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli) i jej przewodniczący w bieżącej kadencji. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Członek Miejskiej Rady Seniorów. Wśród realizowanych zainteresowań: podróże – turystyka, fotografia i… działalność społeczna.