Bartosz Smolarek

RADNI II KADENCJI >> BARTOSZ SMOLAREK

M

 

Imię i nazwisko: Bartosz Smolarek
Okręg: III – Os. Powstańców Warszawy
Liczba głosów: 47
Funkcja w Radzie: Radny
Frekwencja na sesjach: 13,33%
Kontakt: bartosz.smolarek@winiary.poznan.pl

 

 

O Radnym: