Andrzej Urbanowicz

RADNI II KADENCJI >> ANDRZEJ URBANOWICZ

Imię i nazwisko: Andrzej Urbanowicz
Okręg: I – Os. Słowiańskie
Liczba głosów: 202
Funkcja w Radzie: Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Winiary
Dodatkowe funkcje: Administrator strony internetowej Rady Osiedla, Członek Zespołu Redakcyjnego gazetki osiedlowej „Winiarczyk”
Frekwencja na sesjach: 82,22%
Kontakt: andrzej.urbanowicz@winiary.poznan.pl

O Radnym:

Student politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wykształcenia technik informatyk. W roku 2013 współinicjator powołania, a także późniejszy I Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W Radzie Osiedla od roku 2014, gdzie od początku kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. Stworzył i administruje stronę internetową Rady. Fan jazzu.