Jan Chudobiecki

RADNI >> JAN CHUDOBIECKI

Jan Chudobiecki
Imię
i nazwisko:
Jan Chudobiecki
Okręg: II – Os. Winiary
Liczba głosów: 212
Funkcja
w radzie:
Przewodniczący Rady Osiedla
Dodatkowe funkcje: Stały przedstawiciel Osiedla do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze Osiedla,
Rezerwowy przedstawiciel Osiedla do udziału w komisjach odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla
Kontakt:        jan.chudobiecki@winiary.poznan.pl

O Radnym:

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. wieku współinicjator powołania Osiedla Winiary. Od pierwszej kadencji Rady Osiedla jej przewodniczący. Współinicjator szeregu działań na terenie Osiedla i powstania inwestycji komunalnych i sportowych. Przedstawiciel Osiedla w komisji grantowej (komisji konkursowej do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli) i jej przewodniczący w bieżącej kadencji. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Członek Miejskiej Rady Seniorów. Wśród realizowanych zainteresowań: podróże – turystyka, fotografia i… działalność społeczna.