Jak załatwić sprawy w urzędzie – najważniejsze informacje

Zgodnie z rozporządzeniem rządu od poniedziałku, 25 maja w każdym urzędzie powinna być możliwość osobistego załatwienia sprawy. W Urzędzie Miasta Poznania można to zrobić już od 6 maja, a od 11 maja – można też zarezerwować wizytę online. Cały czas zachowywane są najwyższe standardy bezpieczeństwa. W dalszym ciągu zachęcamy również do załatwiania spraw zdalnie. [Aktualizacja: 25.05.20].

Od poniedziałku, 25 maja, wszystkie urzędy administracji publicznej muszą przywrócić bezpośrednią obsługę obywateli – oczywiście z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Poznański urząd miasta działa w ten sposób już od 6 maja, kiedy to wznowiono w wyznaczonych lokalizacjach przyjmowanie mieszkańców stolicy Wielkopolski. 

Przez cały czas zachowywane są odpowiednie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Od 25 maja w jednym pomieszczeniu może przebywać tylu klientów, ile jest stanowisk obsługi. Przygotowując się na tę sytuację w poznańskim urzędzie miasta już 18 maja zwiększono liczbę „okienek” w najpopularniejszych lokalizacjach, czyli w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowej i Libelta.

Ponownie uruchomiono możliwość zarezerwowania wizyty. Można to zrobić online pod adresem: poznan.pl/rezerwacje, telefonicznie (kontaktując się z wybranym wydziałem albo Biurem Poznań Kontakt) lub za pomocą kodu QR. 

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie. Sprawy będą załatwiane w godzinach pracy urzędu.

Przy wejściach do 9 lokalizacji UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty. Kontakt z urzędem jest także możliwy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMP. Pełną listę spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Można również kontaktować się pracownikami miejskiej infolinii Poznań Kontakt – 61 646 33 44, czynnej w godz. 7:30 -20:00 w dni powszednie. Urzędnicy pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące działania urzędu i miejskich jednostek czy spółek w najbliższym czasie. W pierwszej części artykułu można znaleźć przydatne numery telefonów oraz adresy do korespondencji. W drugiej – sprawy, które można załatwić przez internet. Trzecia część poświęcona jest miejskim jednostkom i spółkom.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW i ADRESY

Plac Kolegiacki 17

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące prowadzonych postępowań w Wydziale Urbanistyki i Architektury– tel. 61 878 5395, 61 878 5461, 61 878 5463, 61 878 5395 lub 887 772 225, e-mail: ua@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji, tel. 61 878 5010, 61 878 4856, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące realizacji projektów z dofinansowaniem z UE, tel. 61 878 5010, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich, tel. 61 878 5491, 61 878 5489, 61 878 5453, 61 878 1698, 61 878 5039, 61 878 4623, 61 878 5347, 61 878 5850, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydawania pozwoleń archeologicznych, tel. 61 628 5516, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zabytkowej zieleni, tel. 61 878 5039, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych, tel. 61 878 5354, e-mail: sp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Rady Miasta Poznania, tel. 61 878 5308, e-mail: rm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zamówień publicznych, tel. 61 878 5210, e-mail: zp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące obsługi kancelaryjnej, tel. 61 878 5214, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące organizacji spotkań i wystaw w budynku urzędu, tel. 61 878 5081, 61 8785082, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Spraw dotyczące obsługi Biura RzeczyZnalezionych, tel. 61 878 5382, 885 508 529, e-mail: zou@um.poznan.pl  

Libelta 16/20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, tel. 61 878 58 70, e-mail: mrk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Biura Kontroli, tel. 61 878 56 74, e-mail: ko@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące oświaty, tel. 61 878 42 01, e-mail: ow@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące jednostek pomocniczych, tel. 61 878 41 39, e-mail: wjpm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 61 646 33 44, e-mail: sc@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące dowodów osobistych i meldunków, tel.: 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Finansowego:
   1. podatek od środków transportowych tel. 61 878 5406, e-mail: fn@um.poznan.pl
   2. ulgi w spłacie zobowiązań, tel. 61 878 5401, e-mail: fn@um.poznan.pl
   3. wnioski o zwrot opłat oraz za mandaty nakładane przez Straż Miejską Miasta Poznania tel. 61 878 4430, e-mail: fn@um.poznan.pl

Gronowa 20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty), tel. 61 646 33 44, gn@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 878 5137, 61 878 5138, 61 878 5132, 61 878 5131, 61 878 5147, 61 878 5142,61 878 5141, 61 878 5143, 61 878 5136 gn@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu pomocy publicznej w ramach zasady de minimis, tel. 61 878 4538, 61 878 4594
  • Pozostałe sprawy prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 878 4520; fax: 61 878 4525, e-mail: gn@um.poznan.pl

Gronowa 22A

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów i praw jazdy, tel. 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 40 53, e-mail: wos@um.poznan.pl

28 Czerwca 1956 roku

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, tel.: 61 878 1674, e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tel. 61 878 4767, 61 878 4766, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału licencji na transport drogowy i kontroli, tel. 61 878 4953, 61 878 4954, e-mail: transport@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału działalności rolniczej, tel. 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 505, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Ośrodka Poznań Biznes Partner, tel. 512 256 114, 885 994 955, e-mail: ods@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Plus Jeden Poznań, tel. 885 960 354, e-mail: plusjeden@um.poznan.pl
  • Spraw dotyczące działalności Wydziału Finansowego – podatek od nieruchomości, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537, e-mail: fn@um.poznan.pl

3 Maja 

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel. 61 878 15 20, e-mail: mir@um.poznan.pl  
  • Sprawy dotyczące gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 58 64, e-mail: gk@um.poznan.pl  
  • Sprawy dotyczące kultury: tel. 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu spraw społecznych: tel. 61 878 54 29, e-mail: zss@um.poznan.pl

Słowackiego 22

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych, zajęć egzekucyjnych, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 1691, 61 878 4122, 61 878 1537, e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl

Matejki 50 (Biuro Spraw Lokalowych)

 • Korespondencja tradycyjna (sprawy mieszkaniowe): Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań 
 • Korespondencja tradycyjna (sprawy dot. projektu „Wykluczenie cyfrowe w Poznaniu”): Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu ul. Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:

Za Bramką 1

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw z zakresu działalności Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, tel: 61 878 5695, e-mail: rmwm@um.poznan.pl
  • Spraw z zakresu działalności Biura Obsługi Inwestorów, tel. 61 878 5428, e-mail: inwestor@um.poznan.pl.

Świerkowa 10 (Archiwum Zakładowe)

 • Od 11 maja Archiwum Zakładowe UMP uruchamia możliwość osobistego załatwiania spraw w siedzibie przy ul. Świerkowej 10 (wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie: 61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 8784 685). 
 • W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy z zakresu udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, miejsca przechowywania dokumentacji m.in. zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych zakładów pracy pod nr tel.: 61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 8784 685 or@um.poznan.pl

USŁUGI REALIZOWANE ONLINE – URZĄD MIASTA POZNANIA

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Osoby, które kupiły pojazd zarejestrowany w kraju, mają 30 dni na zgłoszenie jego nabycia. Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej. Z kolei osoba, która sprzedała pojazd, również może zgłosić jego zbycie online – Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę.

Każdy, kto nie posiada podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a chce zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu, może wysłać maila z dołączoną kopią dokumentu (np. zdjęcie umowy). Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu można wysłać również pocztą tradycyjną. 

Za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca można przez internet sprawdzić stan realizacji wniosku w sprawach: dotyczących prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu. Termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych można sprawdzić pod adresem – Zobacz: termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych. Natomiast wniosek o wydanie wtórnika można złożyć na stronie – Zobacz: składanie wniosków o wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnej.

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobisty także można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza – Zobacz: formularz online.

Meldunek

Sprawy związaną z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony – Zobacz: meldunek.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy w USC można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:

Sprawy finansowe

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Finansowego UMP można zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Działalność gospodarcza – założenie, zawieszenie, zamknięcie lub zmiana

Wniosek można złożyć online za pośrednictwem portalu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby móc to zrobić wystarczy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Zobacz: więcej szczegółów

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać zdalnie. W tym celu należy przesłać na adres npp@um.poznan.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady. Wzory dokumentów i więcej szczegółów – poznan.pl

Straż Miejska Miasta Poznania

Strażnicy do odwołania ograniczają możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia:

Biuro Obsługi Inwestorów 

Załatwianie spraw i kontakt z BOI jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Zobacz: niezbędne numery i adresy.  

JEDNOSTKI/SPÓŁKI MIEJSKIE

Poznańskie Centrum Świadczeń

PCŚ przyjmuje już klientów w siedzibach przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz S. Małachowskiego 10. Do odwołania pozostaje zamknięte Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. F. Ratajczaka 44. Jednocześnie cały czas obsługa klientów odbywa się telefonicznie: 61 878 45 03, 61 878 45 04. Istnieje także możliwość załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem profilu zaufanego lub eBankowości. Pytania dotyczące świadczeń można kierować na adres: swiadczenia@pcs-poznan.pl.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego

Wnioski/pisma do GEOPOZ można składać na kilka sposobów:

 • przez Portal Klienta, który daje możliwość składania wniosków, a także opłacania i pobierania materiałów np. map zasadniczych lub ewidencyjnych oraz zamawiania i odbierania wypisów czy wyrysów z egib,
 • inne e-usługi,
 • ePUAP. Opis spraw i przekierowanie do platformy można znaleźć na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego  (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka),
 • pocztą tradycyjną na adres: Gronowa 20, 61-655 Poznań,
 • wrzucić do skrzynki podawczej: parter Sali Obsługi Klienta GEOPOZ (wejście od strony Piotra i Pawła).

Pracownicy GEOPOZ są do dyspozycji pod numerem telefonu 61 8271 500 oraz mailowo: geopoz@geopoz.poznan.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592, 61 8271 593.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Czynne są już punkty obsługi klienta w następujących lokalizacjach:

 • ul. Kościuszki 103, Filia Stare Miasto, tel. 61 878 18 51,
 • ul. Matejki 50, Filia Grunwald, tel. 61 878 49 22,
 • ul. Opolska 58, Filia Wilda, tel. 61 878 19 25,
 • os. Piastowskie 81, Filia Nowe Miasto, tel. 61 878 18 18.
 • ul. Cześnikowskiej 18, siedziba MOPR, tel. 61 878 17 00
 • ul. Długosza 18a, Filia Jeżycetel. 61 840 23 06.

Obsługa odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

MOPR w dalszym ciągu zachęca do kontakt drogą telefoniczną, mailową lub przez platformę ePUAP. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK przy ul. Głogowskiej 133 ponownie otworzyło drzwi dla klientów. Punkt jest czynny we wtorki i piątki, w godz. 10:00-14:00. Jednocześnie MPK zachęca do kontaktu telefonicznego bądź poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: obsluga_klienta@mpk.poznan.pl, telefon: 61 839 60 03).

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Od 31 marca zawieszeniu uległy terminy przypadających na ten okres wyłożeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz składania uwag. Informacja o biegu tych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo po wprowadzeniu odpowiednich regulacji prawnych. Uwagi złożone w okresie zawieszenia są skuteczne.
Pracownicy MPU są do dyspozycji w sposób zdalny. W dalszym ciągu funkcjonuje także punkt informacyjny,  z którym można kontaktowąć się telefonciznie (61 63-96-460) w godz. 9-14. Podania można przekazywać do Pracowni za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej oraz ePUAP. Wnioski o wypisy i wyrysy z dokumentów planistycznych oraz informacje realizowane są na bieżąco.

Zarząd Transportu Miejskiego

ZTM przywrócił funkcjonowanie 7 punktów obsługi klienta. POK-i są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00. Uruchomione punkty:

 • Centrum – gmach CH Kupiec Poznański 
 • Śródka – dworzec autobusowy
 • Górczyn – dworzec autobusowy
 • Ogrody – pętla tramwajowa (punkt znajduje się w budynku przy pl. Waryńskiego 9)
 • Rondo Kaponiera (poziom -1)
 • Os. Sobieskiego – dworzec autobusowy
 • Dębiec – pętla tramwajowa

W dalszym ciągu sprawy można załatwiać zdalnie.

 • kontakt telefoniczny pod numerem 61 8 346 163 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00) – możliwość uzyskania informacji od pracowników ZTM;
 • kontakt telefoniczny pod numerami 61 8 346 126 i 61 8 346 136 (w godzinach od 10:00 do 17:00) – informacje dotyczące spraw z zakresu Punktów i Biur Obsługi Klienta ZTM,
 • kontakt drogą elektroniczną e-mail w sprawach wniosków, skarg, reklamacji, odwołań na adres: ztm@ztm.poznan.pl lub za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie PEKA,
 • korzystanie z platformy ePUAP,
 • w kwestii zakupu biletów można korzystać z biletomatów stacjonarnych, strony www.peka.poznan.pl oraz aplikacji mobilnych.

Zarząd Dróg Miejskich

 • Biuro podawcze ZDM przy ul. Wilczak 17 jest zamknięte do odwołania. Przed wejściem została umieszczona skrzynka podawcza, do której można składać pisma, w godz. 7:00-15:00, 
 • Formularze wniosków są dostępne na stronie ZDM w zakładce „Załatw sprawę”,
 • Pracownicy merytoryczni nie spotykają się z klientami do odwołania. Kontakt jest możliwy poprzez e-mail: zdm@zdm.poznan.pl lub telefonicznie 61 64 77 200,
 • Kasa w siedzibie ZDM przy ul. Wilczak 17 jest zamknięta do odwołania. Wpłaty należy dokonywać przelewem – numery kont tutaj.
 • Kasy Strefy Płatnego Parkowania od 27 marca do 15 kwietnia będą czynne w godz. 8:00-16:00.

Poznańskie Inwestycje Miejskie

Spółka będzie funkcjonowała na zasadach obowiązujących w ostatnich tygodniach. Jej biuro do 29 maja będzie nieczynne. Kontakt nadal będzie możliwy za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pim.poznan.pl oraz telefonu (61) 884 20 10/11. Wszelkie dokumenty przesłane drogą elektroniczną będą każdorazowo traktowane jako skutecznie dostarczone do spółki.

Pracownicy spółki będą wykonywać swoje zadania w trybie zdalnym, co oznacza, że można się z nimi kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz służbowych telefonów komórkowych.

Aquanet

Aquanet do odwołania zamknął biura obsługi klienta (ul. Dolna Wilda 126 i Piątkowska 117). Kontakt wyłącznie drogą mailową: klient@aquanet.pl lub przez EBOK. Wszystkie ważne dokumenty i oferty można zostawiać na portierni siedziby spółki przy ul. Dolna Wilda 126. Ponadto Aquanet informuje, że w najbliższym czasie nie będą odbywały się odczyty wodomierzy w domach.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

Wstrzymano przyjęcia w terenowych punktach obsługi klienta, biurze obsługi klienta przy ul. Matejki 57 oraz w oddziale spółki przy ul. Ognik 20A. Kontakt – tel. 61 415 88 00, e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl. Najemcy ze spółką kontaktować się mogą również za pomocą komunikatora Skype, wpisują adres e-mail: bok@zkzl.poznan.pl. 

GOAP

Czynne jest biuro obsługi klienta przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu. Sprawy załatwiać można w poniedziałki w godzinach 7:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Delegatury GOAP oraz biuro przy ul. 3 Maja 46 pozostają zamknięte do odwołania.
Ponadto przypominamy, że reklamacje oraz wszelkie inne sprawy niewymagające składania dokumentów można zgłaszać przez formularz zamieszczony na stronie www.goap.org.pl w kafelku „Zgłoś problem”, lub na adres bok@goap.org.pl, lub poprzez infolinię pod numerem tel. 61 624 22 22, a także pod numerami biura obsługi klienta i innych delegatur dostępnymi na stronie internetowej www.goap.org.pl.

Włącz powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments