Izabella Hołosyniuk

RADNI >> IZABELLA HOŁOSYNIUK

Izabella Hołosyniuk
Imię
i nazwisko:
Izabella Hołosyniuk
Okręg: II – Os. Winiary
Liczba głosów: 166
Funkcja
w radzie:
Radna
Dodatkowe funkcje: Członek Zarządu Osiedla,
Członek przedstawicielstwa Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu „Zielony Poznań”
Kontakt:        izabella.holosyniuk@winiary.poznan.pl

O Radnej:

Radną w Radzie Osiedla Winiary jest od 2011 roku. Obecnie to jej trzecia kadencja. W poprzedniej, pełniła funkcję członka Zarządu Osiedla. Z wykształcenia jest plastykiem, a obecnie pracuje jako wychowawca wspomagający w przedszkolu. Mężatka, matka dwóch synów. Kocha góry, piesze wycieczki oraz jazdę na nartach. Od kilku lat współpracuje z poznańskim teatrem amatorskim Teatr Asz Teatr, współtworząc scenografię do przedstawień. Jest pomysłodawcą i prowadzącą Winiarskie Rajdy Nordic Walking, które odbywają się 2 razy w roku.