Budżet Osiedla

Winiarskie Centrum Rekreacji i Sportu

19 czerwca 2017 roku odbyła się sesja Rady Osiedla Winiary na której zaplanowaliśmy nasz budżet na przyszły rok. Środki finansowe jakimi będziemy dysponować wyniosą 372 905 zł. Największym zadaniem, które planujemy wykonać jest modernizacja kompleksu boisk na Winiarskim Centrum Rekreacji i Sportu. Zarezerwowaliśmy na ten cel prawie 1/3 naszego budżetu. Pozostałe potrzebne do realizacji tego projektu środki finansowe, planujemy pozyskać z konkursu grantowego. Ponad 40 tys. zł przeznaczyliśmy na rewitalizacje skweru przed blokiem nr 5 na Osiedlu Powstańców Warszawy. Podobną kwotę chcemy wydać na naprawę ulicy i chodnika na ulicy Kowalskiej. W przyszłym roku spróbujemy zrealizować projekt uporządkowania fragmentu ulicy Plebańskiej ( od ul. Rejtana w kierunku ul. Winiarskiej).

Pomnik poległych Winiarczyków

W związku z przypadającą w przyszłym roku 100 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego planujemy wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego pozyskać fundusze na odbudowę pierwszego w Poznaniu pomnika ku czci poległych powstańców. Przeznaczyliśmy również środki finansowe na postawienie tablicy informacyjnej oraz płyty pamiątkowej w miejscu, gdzie stał do 1939 roku wspomniany powyżej pomnik. Znaczną cześć budżetu przeznaczyliśmy na wsparcie placówek oświatowych naszego osiedla: dodatkowych zajęć z piłki nożnej, siatkówki, gimnastyki artystycznej, różnych turniejów oraz konkursów. Za 10 tys. zł przy XXV LO pojawią się również nowe urządzenia siłowni zewnętrznych. Oprócz tego zaplanowaliśmy środki na utrzymanie porządków i prace konserwatorskie na naszym Osiedlu. Nasz plan budżetowy zostanie teraz przekazany do wydziałów merytorycznych, które w ciągu najbliższych miesięcy zaopiniują nasze pomysły.

Robert Kołaczyk

Przewodniczący Zarządu Osiedla Winiary