Anna Kromolicka

RADNI >> ANNA KROMOLICKA

Related image
Imię
i nazwisko:
Anna Kromolicka
Okręg: II – Os. Winiary
Liczba głosów: 107
Funkcja
w radzie:
Radna
Dodatkowe funkcje: Członek przedstawicielstwa Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu „Zielony Poznań”
Kontakt:        anna.kromolicka@winiary.poznan.pl

O Radnej: