Andrzej Urbanowicz

RADNI >> ANDRZEJ URBANOWICZ

Imię
i nazwisko:
Andrzej Urbanowicz
Okręg: I – Os. Słowiańskie
Liczba głosów: 169
Funkcja
w radzie:
Radny
Dodatkowe funkcje: Administrator strony internetowej Osiedla,
Wiceprzewodniczący przedstawicielstwa Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu „Zielony Poznań”,
Stały przedstawiciel Osiedla ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego dla rejonu Poznań-Jeżyce,
Członek Zespołu Redakcyjnego gazetki osiedlowej „Winiarczyk”
Kontakt:        andrzej.urbanowicz@winiary.poznan.pl

O Radnym:

Absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wykształcenia technik informatyk. W roku 2013 współinicjator powołania, a także późniejszy Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W Radzie Osiedla od roku 2014, gdzie przez II kadencję pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. Stworzył i administruje stronę internetową Rady. Fan jazzu.